Homepage Impressum

Impressum

1. Name and Description

DANEX UMAG Ltd, Tour Operator specialized for Croatia


2. Agency Identification Code

HR–AB–52–040020998


3. Agency VAT Code

HR95205846510


4. Address

Jadranska 55 Punta, HR–52470 Umag, ISTRIA–CROATIA


5. Owners and Contract Partners

Danica Bojkovic, Boris Bojkovic, Zoran Bojkovic and Goran Bojkovic


6. Phone and Fax

Tel: 00385 52 742 854 or 742 699   Fax: 00385 52 742 910


7. E-Mail and Website

E-Mail: [email protected]   Website: www.croatia-danexumag.com

 

Naziv i pravni oblik tvrtke: DANEX-UMAG d.o.o. Putnička agencija, Jadranska 55, HR-52470 Umag, Hrvatska.
Registracija i nadležnost: Trgovački sud u Pazinu, MBS 040020998, OIB 95205846510.
Iznos temeljnog kapitala: 100.000,00 EURO uplaćen u cijelosti.
Članovi uprave društva: Danica Bojković, Boris Bojković, Zoran Bojković i Goran Bojković.
Banka korisnika: IKB d.d. Ernesta Miloša 1, HR-52470 Umag, Hrvatska.
IBAN: HR5423800061540000389, SWIFT: ISKBHR2XXXX.
Nadležno tijelo zaduženo za nadzor: Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, HR-10000 Zagreb, Hrvatska.
Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 09h-15h (zimsko) i ponedjeljak-petak 09h-19h (ljetno).